Home / Tag Archives: مشکلات زندگی

Tag Archives: مشکلات زندگی

مواجهه با مشکلات زندگی

photo_2016-03-24_00-34-48

هنگام مواجه شدن با مشکل، یادت باشد که حتما راه حلی وجود دارد. زیرا هر چیز با جفتش به وجود می آید. بعد از هر سقوطی، صعودی و بعد از هر شبی، روزی وجود دارد. ذهنت را روی راه حل ها متمرکز کن. برای بیرون آمدن از یک اتاق؛ باید …

بیش تر بخوانید »

مقابله با مشکلات زندگی

1430251691

در زندگی مشکلات بزرگ نیست که به آدم با اراده احتیاج دارد، بلکه به نظرم در یکروز با خنده به استقبال مشکلات کوچک رفتن، واقعا احتیاج به عزم و اراده دارد. من هم سعی میکنم چنین اراده ای را در خود به وجود بیاورم. میخواهم به خودم تلقین کنم که …

بیش تر بخوانید »

اگر مشکل داری این را بخوان

success2_0

مشڪل داشتن کجایش ایراد دارد؟ تنها کسانی مشکل ندارند که در گورستان آرمیده اند. مشکلات نشانه زندگی هستند. مشکلات نشانه این هست که تو داری تلاش می کنی. مشکلات یعنی دنبال تغییر زندگیت هستی. مشکلات یعنی تو میخوای که عوض بشی. ما در سایه مشکلات رشد میکنیم… و قویتر میشویم. …

بیش تر بخوانید »