Banner corner : site parandehgharib.ir
Home / Tag Archives: ترسیدن

Tag Archives: ترسیدن

از شکست نترس !

تــرس از تنگدستی، تــرس از شکست، تـــرس از دست دادن! تــرس هیچ قـدرتی برایـت به جـا نمی گذارد! وقتی هراسانی، آنچه که از آن بیم داری را به سوی خود می کشانی آنقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبه رو شوی زندگی یک مسابقه نیست، بلکه سفری است …

بیش تر بخوانید »