Home / Tag Archives: امید

Tag Archives: امید

انرژی مثبت زندگی

flowers,nature,flower,green,lovely,summer-de7394f5ccaaa2c179cb64d00cc17483_h

در حسرت گذشته ماندن، چیزی جز از دست دادن امروز نیست ! تو فقط یکبار هجده ساله خواهی بود ، یکبار سی ساله … و یکبار هفتاد ساله   در هر سنی که هستی روزهایی بی نظیر را تجربه می کنی چرا که مثل روزهای دیگر فقط یکبار تکرار خواهد …

بیش تر بخوانید »

زندگی و انرژی مثبت

Lead-a-simple-life-600x330

زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست !! زندگی هزاران پنجره دارد یادم هست ؛ روزی از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ، احساس کردم میخواهم گریه کنم ! و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ، احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم ! عمر کوتاه …

بیش تر بخوانید »

امید داشته باش

youth-young-adult-group-friends-660x330

‌ته، ته، ته همه نا امیدی ها، نداشتن ها، بن بست ها، نخواستن ها، نبودن ها؛ یکی هست به وسعت بي كران مهربان ، زيبا و دوست داشتني بودنش عادتيست مثل نفس كشيدن وفايش از نوع آسمانيست و عشقش بي نهايت… يقين داشته باش

بیش تر بخوانید »