Home / Tag Archives: آرامش

Tag Archives: آرامش

آرامش را از خدا بخواهید

travel-discover-explore-beach-rainforest-holiday-Queenland-Nature-Coast-Australia-Tina-Walsh-602208

آرامش سهم قلبی است که در تصرف خداست تمرکز حواس را تمرین کنید…. برای رهایی از نگرانی ها و آشفتگی ذهنی مان, راهی موثر این است که هم اکنون به پیرامونمان و احساسی که داریم توجه کنیم تا آنچه را که واقعا برای زندگی کردن می خواهیم تجربه کنیم. جریان …

بیش تر بخوانید »

آرامش در زندگی

crabtree-cover-620x315

خيلی با آرامش و کند اين مطلب را بخوانید ثانيه به ثانيه عمر را با لذت سپری کن در هر کار و هر حال کار ، تفريح ،رانندگی ،آموختن، مطالعه، آشپزی،نظافت ، خوردن و آشاميدن، حرف زدن، سکوت و تفکر، مهمانی رفتن، نيايش و…. زندگی فقط در رسيدن به هدف …

بیش تر بخوانید »

صلح و آرامش

clouds-flowers-meadow-nature-peace-Favim.com-124081

اگر در درون تو صلح و آرامش برقرار باشد، آن را در جهان اطرافت نیز می یابی. اگر ذهنت آشفته باشد، آشفتگی در اطرافت موج خواهد زد. آرامش را درون خود بیاب؛ آنگاه می بینی چگونه در بیرون هم پدیدار می گردد. تو در درون خودت، همه آن آرامش و …

بیش تر بخوانید »